E7A7BA84-2F03-4C39-B1BA-09C6979D6D26.jpe

VIRUS

Virus (virtuaalikampus) - tehtiin osana käyttäjälähtöisen suunnittelun kurssia Metropolialle. Päämääränä parantaa kommunikaatiota oppilaiden ja opettajien välillä, sekä pitää opiskelija paremmin ajantasalla kursseista ja niiden aikatauluista.

Suunnittelumme lähtökohtana oli haastattelut. Kävimme Metropolian eri kampuksilla haastattelemassa opiskelijoita.

Design drivereiksi nousi: 

Selkeys, kohdistettu tieto, etäopinnot, sekä opiskelijan ja opettajan kommunikoinnin parantaminen.

Vertailtiin myös olemassa olevaa Metropolian OMA-alustaa.

Prototyyppi applikaatiosta tehtiin FIGMA-sovelluksella.