Gofore_projectcloud_Sivu_01.jpg

Gofore työ oli osa trendit ja brändistrategia -kurssia. Gofore oli asiakkaana ja tehtävänä oli kehittää Goforen positiivista kuvaa. Tehtävässä ei saanut käyttää mainontaa tai markkinointia, vaan löytää ratkaisu, joka tuo esiin positiivista ajattelutapaa, ilman että sitä pusketaan markkinoinnilla.

Tutustuimme yritykseen materiaalista, jonka saimme ja valitsimme kohderyhmäksi sijoittajat, sillä koimme että sijoittajat etsivät enenevissä määrin yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti. Olimme myös yrityksen tiloissa toimimassa, joka mahdollisti yrityksen työntekijöiden haastattelun ja antoi paremmin kuvaa yrityksen toiminnasta.

Tästä lähti ajatus avoimemmasta yrityksestä, jossa sijoittajat tietävät, minkälaisissa projekteissa Gofore on mukana. Goforella on jo avoimet palkkatiedot ja avoin tieto meneillään olevista projekteista tukisi tätä ajattelutapaa.